Deelnamevoorwaarden “B2B de Liemers” 2018

ORGANISATIE

B2B de Liemers wordt georganiseerd door Stichting B2B de Liemers.

DATA EN TIJDEN

B2B de Liemers vindt plaats op dinsdag 10 april 2018 van 12.00 uur tot 22.00 uur, met aansluitend tot 24.00 uur de netwerkborrel en gelegenheid om de stands leeg te ruimen.

 

INSCHRIJVING

Door middel van een volledig ingevuld en ingezonden online inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met deze deelnamevoorwaarden van B2B de Liemers.

DEELNEMEN

Alle leden van de 6 ondernemersverenigingen in de Liemers kunnen deelnemer worden van B2B de Liemers 2018. Alle ondernemers die geen lid zijn, maar wel lid kunnen worden van in ieder geval 1 van de 6 deelnemende ondernemersverenigingen, kunnen ook deelnemen. Ben je geen lid en kun je dat ook niet worden, omdat je niet voldoet aan de voorwaarden van lidmaatschap van in ieder geval 1 van de 6 deelnemende ondernemersverenigingen? Dan is deelname als standhouder uitgesloten. De beurs als bezoeker bijwonen voor iedereen gratis.

 

ANNULERING

Annulering van deelname kan alleen aangetekend plaatsvinden. Bij annulering tussen acht en vier weken voor aanvang van het evenement brengt de organisatie 50% annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is de deelnemer het volledige bedrag dat uit de inschrijving volgt verschuldigd aan de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden de datum en de locatie van het evenement te wijzigen ofwel het evenement niet door te laten gaan. In die gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van enigerlei schade. Indien het evenement niet doorgaat, wordt de inschrijving als vervallen beschouwd en worden betalingen met betrekking tot de deelname gerestitueerd. 

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook, ontstaan aan goederen en/of personen veroorzaakt door of in verband met deelnemen aan B2B de Liemers. De deelnemer is akkoord met deze deelnamevoorwaarden van de organisatie van B2B de Liemers. De deelnemer neemt deel voor eigen rekening en risico en kan aangesproken worden voor alle schade, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf of zijn personeel, op welke wijze ook, aan goederen van en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de organisatie wordt veroorzaakt. De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aanspraken die anderen ter zake zouden kunnen doen gelden. Goederen bevinden zich in de locatie of bijbehorende terreinen voor rekening en risico van de deelnemer, die zelf verantwoordelijk is voor het afsluiten van een verzekering.

 

BETALING

Deelnemers zijn verplicht de verschuldigde kosten voor deelname en voor de eventueel bestelde extra voorzieningen te betalen: conform de gestelde betalingstermijn van 30 dagen genoemd op de betreffende facturen. In ieder geval moeten alle betalingen uiterlijk 3 weken voor de beursdag in het bezit van de organisatie te zijn.

 

FLYEREN | PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

Binnen de afgenomen standruimte zijn deelnemers vrij in het promoten van hun bedrijf op elke gewenste manier, behalve met het gebruik maken van geluidsinstallaties voor welk doel dan ook. Er mag geen geluidsoverlast ontstaan voor overige standhouders. Alle promotionele activiteiten worden zonder financiële bijdrage verstrekt aan bezoekers en deelnemers. Met andere woorden: omzet maken /verkoop tijdens de beurs is NIET toegestaan. Buiten de eigen standruimte is het NIET toegestaan om te flyeren of om mensen in te schakelen om voor je te flyeren. Ook is het NIET toegestaan rolbanners te plaatsen of biljetten of ander reclamemateriaal aan te brengen aan kolommen, wanden, muren, ramen, e.d. van het gebouw.

 

HORECA

Stichting B2B de Liemers heeft Welling Catering, 't Centrum Reijmer, De Griethse Poort ETEN – FEESTEN – BOWLEN gecontracteerd voor alle horeca-aangelegenheden. Zij hebben daarmee een goedgekeurde uitzonderingspositie met betrekking tot verkoop van food & drinks tijdens de beurs.

ALGEMEEN

Deelnemers ontvangen geruime tijd voor het evenement gedetailleerde informatie over belangrijke zaken zoals inrichtings- en afvoertijden, bestelmogelijkheden voor extra faciliteiten en dergelijke.