De organisatie van B2B de Liemers is in handen van Stichting B2B de Liemers. Dit is een samenwerking tussen de ondernemersverenigingen: Ondernemend Westervoort, MKB Duiven, MKB Zevenaar, MKB Montferland en Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers.

Het voorzitterschap ligt bij MKB Zevnaar, dat wordt vertegenwoordigd door Servaas Beunk. Ondernemend Westervoort levert met Anne ten Donkelaar de penningmeester en Renate Berndsen vult namens Lindus het secretariaat in. MKB Duiven heeft Theo Gieling als afgevaardigde in het bestuur en MKB Montferland Joost Bruins. Laatstgenoemde vervult tevens de rol van vicevoorzitter. 

B2B de Liemers 2018 wordt in samenwerking met de leden georganiseerd.

 

Aangesloten verenigingen

 

lindus mkb duiven mkb montferland mkb rijnwaarden 2013 mkb zevenaar ondernemend westervoort